kunder

KVALITET, HELSE MILJØ OG SIKKERHET

Hos Alupro-N tar vi HMS og Kvalitet på alvor. Vi jobber kontinuerlig med våre prosesser for å skape et trygt miljø for våre ansatte, og trygge kvalitetsvarer for våre kunder.HMS-Policy

Vår virksomhet skal ikke ha noen negativ påvirkning på våre ansatte, miljø og samfunn, eller våre kunder. Vi skal derfor alltid jobbe kontinuerlig med forbedringer av våre rutiner og styringssystemer for å skape rom for en bærekraftig fremtid.


Kvalitetspolicy

Produkter og tjenester som tilbys og leveres av Alupro-N AS skal overensstemme med kundens behov, kravspesifikasjoner og beskrivelser, samt oppfylle offentlige krav til sikkerhet, pålitelighet og miljø.